Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Mediacje rodzinne

To metoda pomocy psychologicznej pomagająca rozwiązywać konflikty rodzinne w sposób ugodowy i polubowny.

Mediacje rodzinne obejmują:
  • mediacje rozwodowe
  • mediacje majątkowe
  • mediacje dotyczące opieki nad dziećmi
Mediacje opierają się na modelu współdziaіania ("wygrana - wygrana"), gdzie obie strony wypracowują finalny efekt porozumienia.

Mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i proaktywnego poszukiwania wspólnych rozwiązań zamiast narzucania swojego punktu widzenia.

Mediacje odbywają się w gabinecie psychologicznym i trwają 90 minut

Ta forma pomocy psychologicznej obejmuje zazwyczaj 5-6 spotkań i prowadzona jest przez psychologa, psychoterapeutę.© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt