Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Psychoterapia długoterminowa

To praca, dzięki której głębiej i szerzej poznajemy oraz rozumiemy siebie. Łatwiej i bardziej świadomie docieramy do swoich uczuć oraz myśli. Lepiej rozumiemy swoje zachowania w różnych sytuacjach zarówno wobec siebie, jak i wobec innych.

Odkrycie, uświadomienie oraz przepracowanie przeszłych doświadczeń, bolesnych przeżyć oraz kierujących nami dysfunkcjonalnych schematów pozwoli na przemianę i lepsze funkcjonowanie w życiu.

Podczas psychoterapii długoterminowej spotkania odbywają się w gabinecie psychologicznym systematycznie raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Okres trwania całej psychoterapii ustalany jest podczas pierwszych trzech sesji i uzależniony jest od ustalonego wspólnie celu pracy.

Koniec tej formy pomocy psychologicznej wyznacza poprawa funkcjonowania w codziennym życiu.© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt