Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Psychoterapia krótkoterminowa

Stosowana jest w celu rozwiązania konkretnego problemu, trudnej życiowej sytuacji np. nagła choroba wіasna lub kogoś bliskiego, utrata ważnej osoby.

Ta forma psychoterapii polega na przyjrzeniu się czynnikom wywoіującym cierpienie oraz pomocy w poradzeniu sobie z obecną trudnością.

Psychoterapia krótkoterminowa zwykle trwa od kilku do kilkunastu 50-o minutowych spotkań odbywających się w gabinecie psychologicznym w cotygodniowych odstępach.

Pomoc psychologiczna świadczona jest przez psychologa, psychoterapeutę.
© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt