Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Terapia par

Jest skierowana do partnerów pragnących pokonać obecne trudności w związku, rozwiązać konflikty, przeіamać kryzys. To oferta pomocy psychologicznej skierowana do osуb gotowych na nowo spojrzeж na siebie i swуj wkіad w zwi±zek.

Spotkania poświęcone są zlokalizowaniu źródła trudności i pokonaniu go. Poprzez zmianę wzajmnych postaw, poprawę komunikacji partnerskiej oraz poznanie dysfunkcjonalnych sposobów zachowań uczymy się konstruktywnie rozwiązywać problemy, poprawiamy jakość relacji partnerskiej.

Spotkania par prowadzi psycholog, psychoterapeuta. Wizyty odbywają się w gabinecie psychologicznym co dwa tygodnie i trwają 90 minut.

Terapię poprzedza konsultacja, na której ustalana jest optymalna forma pomocy psychologicznej.© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt