Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Psychoterapia indywidualna w Warszawie

Psychoterapia indywidualna pozwala lepiej zrozumieć siebie - to seria regularnych spotkań prowadzonych 1-2 razy w tygodniu.

[więcej - >tu psychoterapia indywidualna]

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa opiera siк na cotygodniowych spotkaniach w grupach prowadzonych przez dwуch psychoterapeutów lub dwуch psychologów. Grupa pomaga w otwarciu na poznanie samego siebie.

[więcej - >tu psychoterapia grupowa]

Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapię krótkoterminową prowadzimy po to, żeby doraźnie rozwiązywać krótkotrwałe problemy natury psychologicznej. Wspólnie z pacjentem przyglądamy się przyczynom jego niepokoju czy cierpienia.

[więcej - >tu psychoterapia krótka]

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa to wielotygodniowa praca umożliwiająca lepsze poznanie samego siebie, pozwala przepracować doświadczenia z przeszłości podczas regularnych pięćdziesięcio-minutowych spotkań.© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt