Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

KOMU POMAGAMY

Proponujemy poradę i pomoc psychologiczną, psychoterapię. Zapraszamy na terapię indywidualną, rodzinną, terapię małżeństw i par oraz mediacje rodzinne. Zapraszamy młodzież (od 15 roku życia), osoby dorosłe oraz rodziny.

Nasi doświadczeni psychologowie oferują pomoc psychologiczną skierowaną do osób przeżywających trudności w obszarach:
 • Zaburzenia nastroju i depresja (poczucie osamotnienia, smutku, przygnębienia, poczucie utraty sensu życia, brak motywacji do działania itp.)
 • Zaburzenia lękowe, nerwice
 • Niska samoocena
 • Problemy emocjonalne i decyzyjne (stres życia codziennego, kryzysy emocjonalne i zawodowe)
 • Problemy w kontaktach społecznych i rodzinnych (związki partnerskie, problemy w środowisku rówieśniczym i rodzinnym, nieśmiałość)
 • Sytuacje kryzysu (rozpad związku, smutek i żałoba po stracie, ciężka choroba własna lub kogoś bliskiego)
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)
 • Osoby z rodzin dysfunkcyjnych (DDD np. doświadczających przemocy w rodzinie)
 • Rodzice doświadczający problemów wychowawczych
 • Partnerzy przeżywający trudności w związku
 • Młodzież doświadczająca kryzysów wieku dojrzewania
 • Osoby z doświadczeniami psychozy


© 2010-2023 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 304
strona główna  |   kontakt