Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Psychoterapia - to nauka zajmująca się pomocą osobom cierpiącym w wyniku nasilonych trudności wewnątrzpsychicznych. Jest potwierdzoną naukowo i o udowodnionej skuteczności, metodą leczenia z wyboru zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. Obecnie psychoterapia stosowana jest w coraz szerszym spektrum pomocy - od radzenia sobie z trudnościami w relacjach międzyludzkich, kłopotach rodzinnych, partnerskich, poprzez pomoc w sytuacjach trudnych i traumatycznych, po leczenie zdiagnozowanych problemów psychicznych. Psychoterapia pozwala także lepiej zrozumieć siebie, poznać swoje ograniczenia i własne możliwości. Pozwala zaakceptować siebie i swoje niedoskonałości, pomaga w lepszym zrozumieniu innych osób, pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów.

Psychoterapia może być prowadzona wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach psychologa lub osobę o wykształceniu pokrewnym, która dodatkowo ukończyła szkołę przygotowującą do procesu pomagania drugiemu człowiekowi. Według najnowszych zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia zalecone jest, by psychoterapia prowadzona była przez osobę, która ukończyła 4- letnie Studium Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskanie Dyplomu Szkoły Psychoterapii pozwala na profesjonalne świadczenie usług z zakresu psychoterapii.© 2010-2023 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 304
strona główna  |   kontakt