Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Terapia rodzinna

To forma pomocy psychologicznej skierowana do rodziców i dzieci przeżywających trudności we wzajemnych relacjach. Wszystko zaczyna się w rodzinie. Rodzina, system niezwykle misternie połączonych ze sobą elementów, wpływa na tak wiele obszarуw naszego їycia i tak wielu oddziaływaniom sama jest poddawana. Czasem coś w systemie "zacina się", wypracowane i sprawdzone mechanizmy przestają dziaіać. Mamy wrażenie zapętlenia, czasem - narastającego kryzysu. Większość rodzin odkrywa siłę, ktуra pozwala im przetrwać trudne chwile. W odnalezieniu tej siіy pomaga terapia rodzinna i terapia małżeńska.

Rodziców zapraszamy na psychoterapię szczególnie w kontekście problemów wychowawczych. Często już praca z rodzicami pozwala sensownie i szybko wpłynąć na zachowanie dziecka. Jesteśmy gotowi szukać z Państwem dróg wyjścia z trudnych sytuacji, dotyczących dzieci i młodych ludzi.

Spotkania podczas terapii rodzinnej prowadzi doświadczony psycholog, psychoterapeuta, a odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 90 minut.

Psychoterapię rodzinną poprzedza konsultacja, na której ustalana jest optymalna forma pomocy rodzinie.© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt