Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Psychoterapia grupowa

Są to regularne, cotygodniowe spotkania grupy liczącej max. 12 osób z udziałem psychologa, psychoterapeuty. Spotkania mogą także prowadzić dwaj psychologowie lub para psychoterapeutów.

Spotkania grupowe oparte są na założeniu, że źródłem problemów psychologicznych są relacje międzyludzkie, dlatego też uwidocznią się podczas spotkań z innymi uczestnikami sesji. W trakcie psychoterapii będzie można zaobserwować swoje reakcje, przeżyć swoje lęki (tym razem w bezpiecznych warunkach), poddać je refleksji oraz zrozumieć.

Grupa jako środowisko terapeutyczne sprzyjać będzie lepszemu poznawaniu siebie, swoich wzorców kontaktowania się z innymi oraz budowania z nimi relacji.

Dzięki uczestnictwu w grupie terapeutycznej poznamy swoje schematy myślowe, nawyki w sposobie przeżywania, zachowania oraz konsekwencje jakie wywołują.

Dzięki pogłębieniu samoświadomości oraz zwiększeniu możliwości wyboru łatwiejszym stanie się dokonanie pożądanych zmian.

Spotkania odbywają się w tej samej grupie uczestników, raz w tygodniu przez okres ok. 6 miesięcy (24 spotkania). Każde pojedyncze spotkanie trwa 2 godziny (120 minut).

Kwalifikacji do uczestnictwa w tej formie pomocy psychologicznej dokonuje doświadczony psycholog, psychoterapeuta podczas konsultacji diagnostycznej.
© 2010-2021 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 304
strona główna  |   kontakt