Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Celem psychoterapii jest zazwyczaj zmiana zachowań i postaw klienta, powodujących dyskomfort psychiczny oraz utrudniające codzienne życie osoby potrzebującej. Psychoterapia nastawiona jest także na rozwój kompetencji emocjonalnych klienta, np. na podniesienie poziomu samokontroli, lepsze radzenie sobie z lękami oraz ciągłym stresem, na podniesienie samooceny. Psychoterapia pomaga stworzyć, poprawić oraz utrzymać ważne dla nas więzi, pomaga we współpracy i komunikacji z otoczeniem, ma wpływ na poprawę motywacji klienta do działania.

Psychoterapia może być prowadzona w różnych nurtach np.: psychoanalitycznym, behawioralno- poznawczym, egzystencjalno-humanistycznym, systemowym, itp.

W naszym Ośrodku stosujemy terapię integracyjną oraz systemową, co oznacza, że w swojej pracy wykorzystujemy elementy technik występujące w wyżej wymienionych nurtach pracy terapeutycznej. Styl pracy i metodę dobieramy do indywidualnych potrzeb oraz uzależniamy od konkretnych trudności występujących u danego klienta. W pracy z rodzinami korzystamy z zalecanej przez specjalistów terapii systemowej (obejmującej całą rodzinę).


© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt