Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami

Psychoterapeuta - To osoba, która prócz studiów z zakresu obszaru pomagania ludziom ukończyła dodatkowe szkolenie psychoterapeutyczne. Zaleca się, aby ukończyć specjalistyczne Studium Psychoterapii w jednym z uznawanych nurtów terapeutycznych.

W naszym ośrodku psychoterapia indywidualna i grupowa prowadzona jest przez psychologa, który dodatkowo ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dzięki zdobytym wiadomościom, nabytym umiejętnościom, doświadczeniu terapeutycznemu oraz pracy własnej, świadczone przez psychoterapeutę usługi są profesjonalne oraz dopasowane do konkretnych potrzeb klienta. Spotkania terapeutyczne odbywane są z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia.

Psychoterapia systemowa prowadzona jest przez doświadczonego pedagoga, który dodatkowo poszerza swoja wiedzę w rekomendowanym Studium Terapii Rodzin.

Pomoc psychologiczna - Pojęcie to obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych:
  • promocja zdrowia - działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia
  • prewencja - zapobieganie patologii
  • poradnictwo psychologiczne - pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych
  • interwencja kryzysowa - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych
  • psychoterapia, resocjalizacja - pomoc w zmniejszeniu i usunięciu zaburzeń emocjonalnych


Tekst "pomoc psychologiczna" za pl.wikipedia.org


© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt