Psycholog i psychoterapia - WARSZAWA ...i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami


RENATA HEBDOWSKA - psycholog i psychoterapeuta
RENATA
HEBDOWSKA

RENATA HEBDOWSKA        [email protected]

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym psychoterapeutą, absolwentką 4-letniej Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam specjalizację z Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Współpracowałam także z Poradnią Psychologiczną Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej oraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego. Odbyłam staże kliniczne m.in.w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Zapobiegania Nawrotom. Swoją edukację stale wzbogacam uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i warsztatach. Prowadzę również zajęcia z Psychologii Klinicznej dla studentów SGGW w Warszawie.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Moja specjalizacja, to terapia indywidualna i grupowa osób doświadczających trudności w życiu codziennym, mających problemy w kontaktach społecznych, w relacjach rodzinnych.

Oferuję pomoc DDA (dorosłym dzieciom alkoholików) i DDD (osobom z rodzin dysfunkcyjnych), osobom, które cierpią z powodu depresji, smutku lub lęku, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu (rozpad związku, żałoba, ciężka choroba własna lub bliskich), a także osobom po epizodach psychotycznych.

Posiadam również doświadczenia z zakresu mediacji rodzinnych.


W naszym ośrodku psychoterapię indywidualną i grupową prowadzą doświadczeni psychologowie, psychoterapeuci z dyplomem ukończenia 4-letniej Szkoły Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dzięki zdobytym wiadomościom, nabytym umiejętnościom, doświadczeniu terapeutycznemu oraz pracy własnej, świadczone przez psychoterapeutę usługi są profesjonalne oraz dopasowane do konkretnych potrzeb klienta. Spotkania terapeutyczne odbywane są z poszanowaniem drugiego człowieka, w atmosferze zaufania, troski oraz zrozumienia.© 2010-2024 Instytut Partnerstwa, 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13 lok. 323
strona główna  |   kontakt